www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku ZarządzanieKONTAKT
:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

Opiekun specjalności: dr inż. Joanna Duda

Kontakt z opiekunem specjalności:

- e-mail: aduda@zarz.agh.edu.pl

 - osobiście (pokój 413, budynek D14)
lub telefonicznie (
tel. 12 617 43 29)
w godzinach konsultacji. W innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.


SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKT


RK2013