www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH


Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw

Zarzadzanie międzynarodowe
Nadzór korporacyjny
Zarządzanie projektami
Zarządzanie procesami
Finansowanie przedsiębiorstw
Analiza ryzyka w działalności gospodarczej
Zaufanie w działalności gospodarczej
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie wartością
Zarządzanie wiedzą
Społeczna odpowiedzialność organizacji
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
Zarządzanie konfliktami

 SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKTRK2013