www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


OPIS SPECJALNOŚCI


Absolwent specjalności przygotowany jest  do pełnienia roli kierownika i skutecznego menedżera oraz do pracy w pionach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw. Absolwent nabywa umiejętności podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do zajmowania stanowisk kierowniczych różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie tak, aby nabyte kompetencje pozwoliły na skuteczne kierowanie i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto nabywa umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych związanych z wykorzystaniem przepisów prawa gospodarczego oraz zasad zakładania i prowadzenia działalności przedsiębiorstw. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę o wymiarze interdyscyplinarnym, potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem, wykorzystywać techniki negocjacyjne, pełnić rolę arbitra i mediatora w sytuacjach konfliktu.SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKTRK2013